Administratiekosten woningcorporaties 3x hoger door regels Woningwet

De in 2015 ingevoerde Woningwet kost woningcorporaties jaarlijks 90 miljoen euro aan administratiekosten. Dat is ruim 3x hoger dan vóór invoering van de wet.

Onderzoek van bureau Sira Consulting, uitgevoerd in opdracht van Aedes, de vereniging van woningcorporaties, concludeert dat het goedkoper kan: door aanpassingen in de wet zouden de administratiekosten met 28 miljoen euro omlaag kunnen. Geld dat beter besteed kan worden aan nieuwe woningen en verduurzaming.

Aedes-voorzitter Marnix Norder: ‘Goed dat de nieuwe Woningwet er is. En natuurlijk is er goede controle en goed toezicht nodig. Maar de wildgroei en opeenstapeling van regels werkt niet. Uit dit onderzoek blijkt dat de administratiekosten voor woningcorporaties de pan uit rijzen.” Klik hier voor meer informatie.