Beleid


Onze missie:
Zorgen voor goed verhuurbare woningen voor onze primaire doelgroep van lage inkomens in Oosterhout, Slijk-Ewijk, Zetten, Herveld, Andelst, Valburg en Hemmen en het beheersen van de kostenontwikkeling van deze woningen.

Onze visie:
Het speelveld waarop wij onze missie waar moeten maken, de wereld om ons heen, verandert snel. Om bij te kunnen blijven, bewegen we mee met maatschappelijke tendensen, technische ontwikkelingen, de geest van deze tijd. Onze bewegingsruimte wordt beperkt door stagnerende economische groei en toenemende overheidssturing. Om het aanbod van betaalbare woningen voor de doelgroep én de continuïteit van onze bedrijfsvoering onder deze omstandigheden te waarborgen, moeten wij focussen op betaalbaarheid van onze diensten en onze producten. Alleen door slimme samenwerking met huurders en samenwerkingspartners kunnen wij onze bewoners een betaalbaar en geschikt thuis bieden.

Bedrijfsplan 2014-2018
Samen Goed Wonen
Verkoopbeleid