Wonen en Zorg


Voor de verhuur van bijzondere woonvormen werken wij samen met instellingen op het gebied van wonen en zorg. Te denken valt bijvoorbeeld aan Stichting Philadelphia Zorg voor woningen voor mensen met een licht tot matig verstandelijke beperking.

Hoe werkt het?
De aanbiedingen en verhuringen van deze woningen worden soms door ons, maar soms ook door de betreffende instellingen zelf verzorgd. Hieronder kunt u per instelling lezen hoe het werkt.

Stichting Philadelphia Zorg
Stichting De Loohof