Burgerinitiatief komt tot visie op Zetten in 2025: levendig, verbonden en duurzaam

Zetten is in 2025 een regionaal aantrekkelijk dorp. De uitgangspositie daarvoor bestaat. Denk aan onze goede scholen, openbaar vervoer, bedrijventerrein, landelijke zorginstituten, cultureel aanbod, verenigingen, voorzieningen, winkelaanbod, aansluiting op snelwegen. In deze regionale functie zit de kracht van Zetten. Inwoners en organisaties in Zetten profiteren van deze kracht en ontwikkeling naar de “Westpoort van de Stadsregio”. Herveld en Andelst kunnen daar ook van profiteren.

Het burgerinitiatief “Zicht Op Zetten”, bestaande uit zo’n 20 deelnemers, heeft een aantal actiepunten opgesteld om regionaal aantrekkelijk te blijven. Deze worden besproken met circa 45 groepen in Zetten en na de zomer in een enquête voorgelegd aan inwoners. De bedoeling is om vanuit samenwerking initiatieven te nemen. Er komen vier onderwerpen aan bod. Het Dorpshart met onder meer De Wanmolen en het Julianaplein. Wonen en Werken. Zorg en Onderwijs en Cultuur en Recreatie. De activiteiten van de groep Zicht Op Zetten hebben hier en daar al geleid tot verbinding van partijen en nieuwe initiatieven. De reacties worden in het najaar verwerkt en voorgelegd aan het dorp en de gemeente.

Het Visiedocument is te raadplegen via deze link.