Buurtbemiddeling helpt driekwart burenruzies op te lossen

Buurtbemiddeling werd in 2016 in de gemeenten Overbetuwe en Lingewaard 122 keer ingeschakeld. Dat is net zo vaak als in 2015. 75% van de meldingen werd opgelost na inmenging van buurtbemiddeling. Een lichte stijging ten opzichte van 2015.

Ruzie voorkomen
Buurtbemiddeling werkt vooral preventief. Bewoners worden bijgestaan in situaties van beginnende onenigheid en irritaties, bijvoorbeeld bij geluidsoverlast of onderlinge bejegening, twee veel voorkomende oorzaken van ruzie.
Positief is dat bijna 50% van alle aanmeldingen via de betrokken buren zelf kwam. Daarnaast trokken in 2016 ook woonconsulenten (24%), wijkagenten (19%) en gemeenten (6%) aan de bel.

Gratis
Buurtbemiddeling is gratis voor inwoners van gemeenten Overbetuwe en wordt uitgevoerd door NIM. Klik hier voor meer informatie over buurtbemiddeling.