Comité Zicht op Zetten gaat grensoverschrijdende samenwerking aan

Comité Zicht op Zetten heeft een samenwerkingsovereenkomst gesloten met het interregionale project Krachtige Kernen/Starke Dörfer.

Krachtige Kernen (KraKe)
Het (KraKe) project richt zich op het verzamelen en ontwikkelen van ideeën voor behoud van leefbaarheid in plattelandskernen waar vergrijzing, wegtrekkende jongeren en afnemende voorzieningen actueel zijn.

Samenwerking
In samenwerking met Nederlandse en Duitse hogescholen gaan Zetten, twee andere dorpen in deze regio én drie dorpen uit de Duitse grensstreek, op zoek naar wat er nodig is om een krachtige kern te blijven. Zetten dient daarbij als voorbeeld voor zo’n 60 andere dorpen die ook in het project worden betrokken. Het comité Zicht op Zetten telt vijf Zettense vertegenwoordigers die zowel als vrijwillige burger en beroepsmatig betrokken zijn. Lees verder