De organisatie


0 - Medewerkers

Woonstichting Valburg is een kleine, zelfstandig opererende woningcorporatie. Ons woningbezit telt ca. 1225 huurwoningen. Sinds de oprichting op 8 februari 1980 staan wij garant voor sociale volkshuisvesting in de voormalige gemeente Valburg, die na een gemeentelijke herindeling is opgegaan in gemeente Overbetuwe.

Met een team van 14 mensen werken wij dagelijks aan samen goed wonen. Ons werkgebied strekt zich uit over de dorpskernen Andelst, Hemmen, Herveld, Oosterhout, Slijk-Ewijk, Valburg en Zetten. U kunt onze statuten hier downloaden.

Organogram
Raad van Commissarissen