Een energielabel voor uw woning

Sinds een aantal jaren worden er door Adviesbureau Inspectrum uit Velp verschillende woningen van ons geïnspecteerd voor het maken van een energielabel. Het energielabel geeft aan hoe energiezuinig uw woning is.

Inspectrum
Ook dit jaar gaat Inspectrum weer voor ons aan de slag. Steekproefsgewijs, dus niet elke woning wordt bezocht. Inspectrum levert ons vervolgens het energielabel én inzicht in eventueel in de toekomst te nemen maatregelen om tot een optimale energiebesparing te komen.

Brief
De huurders waarvan de woning bezocht wordt, hebben inmiddels van ons een brief gekregen met nadere informatie. Hierin staan ook de gegevens van de inspecteur van Inspectrum, zodat u weet wie u kunt verwachten.