Gaat u klussen? Check de asbestsignaleringskaart!

Bewoners van woningen die vóór 1994 zijn gebouwd krijgen binnenkort van ons een “asbestsignalerings-kaart”. Deze kaart, waarop aangegeven is waar asbest in uw woning zit, wordt door ons persoonlijk bij u afgegeven.

Vezeltjes
Veel bewoners schrikken als asbest ter sprake komt. Maar er is niet altijd reden voor paniek. Zolang asbest in “gebonden toestand” verkeert en onbeschadigd is vormt het geen gevaar voor de gezondheid. Maar raakt het beschadigd, bijvoorbeeld omdat erin wordt gezaagd of geboord, dan kunnen er vezeltjes vrijkomen die wel schadelijk zijn.

Asbestsignaleringskaart
Op de asbestsignaleringskaart staat aangegeven waar het asbest zich in uw woning bevindt en waar dus niet gehakt, geboord of geschaafd mag worden.

Meer informatie over asbest vindt u in de Asbest informatiefolder op deze website.