Groot onderhoud 2017


In 2017 wordt voor een aantal woningen het volgende groot onderhoud uitgevoerd:

Vervangen  van dakgoten en hemelwaterafvoeren
Vervangen van CV-ketels
Vervangen van dakramen
Vernieuwen van dakbedekking
Metselwerk van schoorstenen
Herstraten van achterpaden
Uitvoeren van schilderwerk

Is er voor uw woning in 2017 onderhoud gepland ?
Dan ontvangt u van ons voordat met het werk begonnen wordt een brief.
In deze brief wordt aangekondigd wat er wordt gedaan, wanneer en door wie.
Ook als er eventuele bijzonderheden zijn wordt dat in deze brief aan u verteld.

Inspectie & schoonmaak van dakgoten