Hoe tevreden bent u over onze dienstverlening?

Wij doen mee aan een landelijk onderzoek naar de tevredenheid van huurders. Uw mening over ons is hierbij belangrijk!

Uw mening telt!
Heeft u recent een reparatieverzoek ingediend? Of bent u verhuisd naar of uit een woning van ons?
Dan kunt u binnenkort per e-mail of per telefoon vragen benaderd worden om een paar korte vragen te beantwoorden. Het onderzoek wordt uitgevoerd door USP marketing consultancy in samenwerking met KWH, het kwaliteitscentrum voor woningcorporaties. Aedes, de branchevereniging voor corporaties, is opdrachtgever voor dit onderzoek.

Waarom dit onderzoek?
Woningcorporaties werken met elkaar aan een landelijke benchmark over de prestaties van corporaties. Huurderstevredenheid is daarin een belangrijke graadmeter.