Huisvesting van statushouders op orde bij WSV

Wij hebben de afgelopen jaren voldaan aan de door de gemeente opgedragen hoeveelheid te huisvesten statushouders.
Klik hier voor een overzicht.

Hoe werkt het
De gemeente hoort jaarlijks van de Provincie hoeveel statushouders (=vluchtelingen met een verblijfsvergunning) zij moet huisvesten. De gemeente legt deze opdracht bij de corporaties. Die hebben onderling afgesproken hoeveel statushouders ze huisvesten: van het totale jaarlijkse aantal neemt Vivare 50% voor haar rekening, Woningstichting Heteren 23% en Woonstichting Valburg 27%.

Extra
In 2015 hebben wij 13 statushouders extra gehuisvest. In 2016 was het onze taak om 32 statushouders te huisvesten. Dit aantal hebben we gehaald. Vanwege de achterstand in de gemeente werd onze taak in de loop van 2016 opgetrokken naar 37. De 5 extra statushouders hebben we helaas niet kunnen plaatsen.

Onze opdracht voor 2017 wordt het huisvesten van ca. 31 statushouders.