Huurdersorganisatie


Huurdersorganisatie Um ’t Huus is de spreekbuis van onze huurders en daarmee voor ons een belangrijke samenwerkingspartner. Belangrijk omdat wij hechten aan een goede dialoog en samenwerking met de mensen voor wie wij het doen: de huurders.

Overleg
Met een kleine, enthousiaste groep mensen waakt Um ’t Huus over de belangen van de huurders. Ze vergaderen een paar keer per jaar. Daarnaast is er regelmatig overleg met Woonstichting Valburg waarbij van alles aan de orde komt: de jaarlijkse huurverhoging, onderhoudsbeleid, veranderingen in diensten en services, projecten, woonomgeving en leefbaarheid etc.

Meer informatie van en over um ’t huus vind u op www.umthuus.nl.