Huurovereenkomst


Huurt u van ons een woning, dan hebben we samen een huurovereenkomst ondertekend. Daarin staan de afspraken die we met elkaar hebben gemaakt, bijvoorbeeld over de huurprijs en wanneer die betaald moet zijn.
De huurovereenkomst regelt de rechten en plichten van u én van ons. Deze zijn verwoord in de huurvoorwaarden, die deel uitmaken van de huurovereenkomst.

Huurvoorwaarden: rechten én plichten
Als huurder heeft u rechten én plichten. Een belangrijk recht voor u is bijvoorbeeld de huurbescherming: wij mogen uw huurovereenkomst alleen onder bijzondere omstandigheden opzeggen, zoals bij huurachterstand, overlast of sloop. Een ander belangrijk recht is de huurprijsbescherming: wij mogen uw huurprijs alleen verhogen met het wettelijk toegestane percentage.

U heeft als huurder de plicht om de huur op tijd te betalen en uzelf als een goed huurder te gedragen. U houdt de woning en de tuin netjes, u herstelt eventuele door u zelf veroorzaakte schades en u veroorzaakt geen overlast. Als verhuurder hebben wij de plicht ervoor te zorgen dat uw woning in goede staat is én blijft door onderhoud en reparatie.

U vindt de volledige huurvoorwaarden in deze download.