IBW 2017: indicatieve bestedingsruimte woningcorporaties

Sinds 2016 publiceert het ministerie jaarlijks de Indicatieve Bestedingsruimte Woningcorporaties, ofwel: de IBW.

Wat houdt de IBW in?
De IBW geeft indicatief aan of woningcorporaties in de komende 5 jaren genoeg doen met hun geld.
De berekende IBW bestaat uit 3 bedragen en geeft aan wat er eenmalig bovenop de meerjaren-begroting zou kunnen worden besteed aan óf nieuwbouw, óf woningverbetering óf huurmatiging. De cijfers zijn een vereenvoudigde weergave van de werkelijkheid en nuttig in het gesprek met de gemeente en de huurdersorganisatie over prestatieafspraken.

IBW Woonstichting Valburg
Uit cijfers van de minister van blijkt dat wij nog wat extra financiële ruimte hebben. Wij willen doen wat wij kunnen, hoewel de rek minder groot is dan het lijkt. Zeker als we ook op de lange termijn financieel gezond willen blijven. Klik hier voor meer informatie