U bent hier:  ›   ›  Dorpsinformatie

Dorpsinformatie

Wij verhuren woningen in 7 dorpskernen in gemeente Overbetuwe: Zetten, Herveld, Andelst, Valburg, Oosterhout, Slijk-Ewijk en Heteren. Actief bijdragen aan vitale en leefbare dorpen vinden wij belangrijk en sluit aan bij ons motto "SamenGoedWonen". Onder andere door in gesprek te blijven met dorpsraden, bewoners en maatschappelijke organisaties houden we voeling met wat er leeft en speelt in de dorpen waarin wij werken.

Zicht op Zetten

Vanuit een burgerinitiatief zijn plannen ontstaan om Zetten in 2025 “Levendig, verbonden en duurzaam” te laten zijn. Dat gaat over wonen, werken, over gezondheid en welzijn, over onderwijs, over sport, over winkels en boodschappen en vrije tijd. De plannen zijn verwoord in deze visie die op 29 november 2017 is gepresenteerd aan het dorp en de politiek.

Fijn wonen in je huis, je dorp, je omgeving is belangrijk. Wij hebben daarom bijgedragen aan deze visie om Zetten leefbaar te houden en aantrekkelijk om in te wonen en werken. Zo’n 60 vrijwilligers gaan aan de slag met de plannen, ondersteund door de HAN Krachtige Kernen. Lees hier meer over de samenwerking met de HAN.

Hart voor Oosterhout

Samen met Oosterhoutse partijen werken wij aan ideeen voor een dorpshart. Dat zou kunnen in en om de Leonarduskerk. Zo blijkt ook uit de haalbaarheidsstudie die in opdracht van Jansen van Ralen en ons is uitgevoerd. De kerk zou als gebouw voor het dorp behouden kunnen worden als het dorpshuis er in gaat. De kerk (en de pastorie) blijven dan gespaard om te dienen voor ontmoeting van dorpsgenoten en verenigingen. Wat verder kijkend kan de kerk ook een prachtige plek zijn voor evenementen die ook voor de inwoners in de wijde omtrek aantrekkingskracht hebben. Aan een dorpsplein tussen kerk en dijk kunnen nog eens 24 seniorenwoningen en koopwoningen aan de dijk komen.

Wij werken aan dit plan mee omdat wij denken dat een dorpshart voor de toekomstige leefbaarheid van Oosterhout een enorme versterking betekent. Ook willen wij de ouderen in Oosterhout de mogelijkheid bieden om, in het dorp, betaalbaar te kunnen blijven wonen. De dorpsraad trekt dit initiatief en houdt alle partijen goed op de hoogte. Zo is en blijft het een initiatief van en voor Oosterhouters.

Wist u dat wij comfortwoningen hebben voor 60-plussers?
En dat 60-plussers voordelen hebben bij verhuizen?
Met onze samenwerkingspartners werken wij aan
Samen Goed Wonen