U bent hier:  ›   ›  Huuraanpassing 2023

Huuraanpassing 2023

Dit jaar wordt de huur per 1 juli voor (de meeste) woningen verhoogd. Voor een aantal woningen blijft de huur gelijk of wordt de huur verlaagd. Alle huurders hebben vóór 1 mei 2023 per brief persoonlijk bericht gehad over welke huuraanpassing voor hen geldt. In deze brief staat ook de huursamenstelling die nodig is voor het aanvragen van huurtoeslag. Bewaar de brief dus goed!
Hieronder leggen wij uit welke huuraanpassingen er in 2023 zijn en voor wie deze gelden.

Huurverlaging

 • Huurders waarvan het inkomen lager is dan 120% van het sociaal minimum krijgen een huurverlaging naar € 575,03.
 • Huurders die pas sinds 2022 of 2023 een laag inkomen hebben, bijvoorbeeld vanwege recent baanverlies, pensionering, of vertrek van een partner of kind, kunnen zelf een aanvraag voor huurverlaging doen. Ze moeten daarbij aantonen dat het huishouden al minstens zes maanden een laag inkomen heeft. Huurverlaging aanvragen kan tot en met 30 december 2024. Lees meer hierover huurverlaging op de website van de Woonbond

Geen huurverhoging (de huur blijft gelijk)

 • Huurders met afwijkende huurcontracten, zoals voor sloopwoningen, krijgen géén huurverhoging.
 • Huurders van woningen die op 26 januari 2023 een energielabel E, F of G hadden krijgen géén huurverhoging, tenzij ze een te hoog inkomen hebben waardoor ze een inkomensafhankelijke huurverhoging krijgen.
 • Huurders met een inkomen onder de grens van 120% van het sociaal minimum én een huur lager dan € 575,- maar hoger dan € 557,- krijgen geen huurverhoging.

Huurverhoging

 • De meeste huurders gaan per 1 juli 2023 3,1% huurverhoging betalen voor hun woning, woonwagen of standplaats.
 • Huurders van een garagebox gaan 3,1% meer huur betalen.
 • Huurders van een vrije sector woning gaan 4,1% meer huur betalen per 1 juli 2023.
 • Huurders van woningen met een kale huurprijs (de huurprijs exclusief servicekosten) lager dan € 300,- krijgen een huurverhoging van € 25,-. Dat geldt niet als de woning energielabel E, F of G heeft: de huur blijft dan gelijk.
 • Inkomensafhankelijke huurverhoging: Huurders met een te hoog inkomen voor de sociale huurwoning waarin ze wonen krijgen een huurverhoging van 3,1%, met een maximum van €50, of een huurverhoging van 4,1% met een maximum van € 100,- . De inkomensafhankelijke huurverhoging is samengevat in het onderstaande schema:
Hoge middeninkomens:   Hoge inkomens:  
Eenpersoonshuishoudens:    €48.836 - €57.573 Hoger dan €57.573 
Meerpersoonshuishoudens:   €56.513 - €76.764 Hoger dan €76.764
Huurverhoging: 3,1%, maar maximaal €50*     4,1% maar maximaal €100*  


* De huur wordt niet hoger dan de maximaal toegestane huurprijsgrens zoals die wordt vastgesteld via het woningwaarderingsstelsel (WWS). Het WWS is een puntenstelsel waarin verschillende woningeigenschappen worden gewaardeerd met punten. Het aantal punten van de woning bepaalt de maximale huurprijs die gevraagd mag worden.

Inkomensafhankelijke huurverhoging maar gehandicapt of chronisch ziek?
Gehandicapte bewoners en chronisch zieken zijn wettelijk uitgesloten van inkomensafhankelijke huurverhoging. Heb je toch een inkomensafhankelijke huurverhoging gekregen? Neem dan vóór 30 juni contact met ons op, dan kijken we samen of de verhoging terecht is of niet.

Energieprestatievergoeding (EPV) Nul op de Meter (NOM) woningen:
Voor NOM-woningen waarbij naast de kale huur ook EPV wordt betaald geldt dat de EPV per 1 juli 2023 wordt verhoogd met 6%.

Hoe kan ik bezwaar maken?
Heb je het schriftelijke huurverhogingsvoorstel van ons ontvangen, maar ben je het niet eens met de verhoging? Dan kun je bezwaar maken tot 30 juni 2023. Bezwaar maken moet altijd schriftelijk en het bezwaarschrift moet uiterlijk 30 juni 2023 bij ons binnen zijn. Stuur het bezwaarschrift naar info@wstvalburg.nl. In de Huurwijzer, die je vindt bij de brief met het huurverhogingsvoorstel, staat uitgelegd hoe je bezwaar kunt maken. Ook op de websites www.woonbond.nl en www.huurcommissie.nl vindt je hierover informatie.

Huurcommissie
Heb je op 30 juni nog géén bezwaarschrift bij ons ingediend, maar betaal je de nieuwe huurprijs niet? Dan sturen wij een aangetekende aanzegging voor de huurverhoging. Je hebt dan nog de mogelijkheid om zelf vóór 1 november 2023 de Huurcommissie te verzoeken een uitspraak te doen over de redelijkheid van de voorgestelde huurverhoging.

Tot slot, niet vergeten:

 • Voor de huurtoeslag: geef de belastingdienst door wat het huurbedrag is per 1 juli 2023. De belastingdienst past je huurtoeslag dan aan naar het juiste bedrag. Meer informatie vindt je op www.belastingdienst.nl 
 • Voorkom huurachterstand, zorg dat je per 1 juli 2023 het juiste bedrag betaalt:
  - Heeft je bank opdracht van jou om de huur automatisch over te maken? Geef op tijd het juiste bedrag door aan je bank.
  - Maak je de huur over via internetbankieren? Je kunt zelf het bedrag aanpassen. 
  - Wordt de huur door Woonstichting Valburg automatisch geïncasseerd? Mooi, je hoeft zelf niets te doen.
 • Kun je de huur niet betalen? Neem dan contact met ons op, dan zoeken we samen een oplossing.