U bent hier:  ›   ›  Huuraanpassing 2024

De overheid stelt elk jaar vast hoe hoog de maximale huurverhoging mag zijn. Dit jaar is dat 5,8%. Voor bewoners die 1 jaar of langer in een NOM-woning wonen gaat ook de EPV omhoog met 3,8%. 

Pff... wéér iets wat duurder wordt
Wij begrijpen dat dit geen fijne boodschap is. Zoals iedereen merken ook wij dat alles duurder wordt en dat we steeds minder kunnen doen met dezelfde hoeveelheid geld. Bijvoorbeeld omdat kosten van materialen en lonen flink gestegen zijn. Toch willen we onze huizen goed blijven onderhouden, energiezuiniger maken én nieuwe huizen bouwen. Om dit te kunnen betalen, is de verhoging nodig.

Huurtoeslag
Het goede nieuws is dat de overheid de huurtoeslag heeft verhoogd, mede om de huurverhoging (deels) te compenseren.
Op de website van de belastingdienst kun je zelf berekenen op hoeveel huurtoeslag je recht hebt. Je kunt ook eerst een proefberekening maken.

Persoonlijke brief
Vóór 1 mei 2024 krijg je per brief persoonlijk bericht over welke huurverhoging voor jou geldt. In deze brief staat ook de samenstelling/opbouw van de huur. Die heb je nodig voor het aanvragen van huurtoeslag. Bewaar de brief dus goed!
Hieronder leggen wij uit welke huuraanpassingen er in 2024 zijn en voor wie deze gelden.

Onze huuraanpassingen in 2024 op een rij:

 • De meeste huurders gaan per 1 juli 2024 5,8% huurverhoging betalen voor hun woning, woonwagen of standplaats.
 • Huurders van een garagebox gaan 5,8% meer huur betalen per 1 juli 2024.
 • Huurders van een vrije sector woning gaan 5,5% meer huur betalen per 1 juli 2024.
 • Huurders van woningen met een kale huurprijs (de huurprijs exclusief servicekosten) lager dan € 300,- gaan per 1 juli 2024 € 25,- meer huur betalen. Dat geldt niet als de woning energielabel E, F of G heeft: de huur stijgt dan 3%.
 • Huurders van woningen met energielabel E, F of G waarvan de woning in 2024 gerenoveerd wordt gaan 3% meer huur betalen per 1 juli 2024.
 • Inkomensafhankelijke huurverhoging: Huurders met een te hoog inkomen voor de sociale huurwoning waarin ze wonen krijgen een huurverhoging van €100. Het huurbedrag per maand wordt niet hoger dan €879,66 (de liberalisatiegrens). De inkomensafhankelijke huurverhoging is samengevat in het onderstaande schema:
  Inkomensafhankelijke_Huurverhoging_2024

Geen huurverhoging (de huur blijft gelijk):

 • Huurders met afwijkende huurcontracten, zoals tijdelijke contracten voor sloopwoningen, krijgen géén huurverhoging.
 • Huurders van woningen met een energielabel E, F of G krijgen géén huurverhoging.
  Uitzonderingen hierop zijn:
  - huurders met een te hoog inkomen, zij krijgen een inkomensafhankelijke huurverhoging.
  - huurders van wie de woning in 2024 wordt gerenoveerd, zij krijgen 3% huurverhoging.
  - huurders met een kale huur lager dan €300, zij krijgen 3% huurverhoging.

Huurverlaging:
Vorig jaar zijn de huren van huurders met een inkomen van 120% van het sociaal minimum of lager automatisch verlaagd naar € 575,03. Wie pas sinds 2023 of 2024 een laag inkomen heeft, bijvoorbeeld door baanverlies, pensionering, of vertrek van een partner of kind, kan nu zelf een aanvraag voor huurverlaging doen. Je moet daarbij aantonen dat het huishouden al minstens zes maanden een laag inkomen heeft. Huurverlaging aanvragen kan tot en met 30 december 2024. Lees meer over huurverlaging op de website van de Woonbond.

Inkomensafhankelijke huurverhoging maar gehandicapt of chronisch ziek?
Ben je gehandicapt of chronisch ziek en heb je toch een inkomensafhankelijke huurverhoging gekregen? Neem dan vóór 30 juni contact met ons op, dan kijken we samen of de verhoging terecht is of niet.
Gehandicapte bewoners en chronisch zieken zijn wettelijk uitgesloten van inkomensafhankelijke huurverhoging. Zij krijgen 5,8% huurverhoging, ongeacht het inkomen. Heb je een tijdelijk huurcontract of heeft je woning een E, F of G-label? Dan krijg je geen huurverhoging (zie ook hierboven).

Energieprestatievergoeding (EPV) Nul op de Meter (NOM) woningen:
Voor NOM-woningen wordt naast de kale huur ook EPV betaald. De EPV wordt per 1 juli 2024 verhoogd met 3,8%. Deze verhoging geldt alleen voor huurders die al 1 jaar of langer in de NOM-woning wonen, niet voor huurders die er korter dan 1 jaar wonen.

Hoe kan ik bezwaar maken?
Heb je onze brief persoonlijke brief ontvangen, maar ben je het niet eens met de verhoging? Dan kun je bezwaar maken tot 30 juni 2024. Bezwaar maken moet altijd schriftelijk en het bezwaarschrift moet uiterlijk 30 juni 2024 bij ons binnen zijn. Stuur het bezwaarschrift naar info@wstvalburg.nl.
In de Huurwijzer die is meegestuurd met de persoonlijke brief staat uitgelegd hoe je bezwaar kunt maken. Ook op de websites www.woonbond.nl en www.huurcommissie.nl vindt je hierover informatie.

Huurcommissie
Heb je op 30 juni nog géén bezwaarschrift bij ons ingediend, maar betaal je de nieuwe huurprijs niet? Dan sturen wij een aangetekende aanzegging voor de huurverhoging. Je hebt dan nog de mogelijkheid om zelf vóór 1 november 2024 de Huurcommissie te verzoeken een uitspraak te doen over de redelijkheid van de voorgestelde huurverhoging.

Tot slot, niet vergeten:

 • Laat geen huurtoeslag liggen! Geef de belastingdienst door wat het huurbedrag is per 1 juli 2024. De belastingdienst past je huurtoeslag dan aan naar het juiste bedrag. Ga voor meer informatie en proefberekeningen naar www.belastingdienst.nl 
 • Voorkom huurachterstand, zorg dat je per 1 juli 2024 het juiste bedrag betaalt:
  - Heeft je bank opdracht van jou om de huur automatisch over te maken? Geef op tijd het juiste bedrag door aan je bank.
  - Maak je de huur over via internetbankieren? Je kunt zelf het bedrag aanpassen.
  - Wordt de huur door Woonstichting Valburg automatisch geïncasseerd? Mooi, je hoeft zelf niets te doen.
 • Heb je een hoge energierekening? Vraag advies bij de energie-fixers.
 • Kun je de huur niet betalen? Neem dan telefonisch contact met ons op zodat we samen naar een passende oplossing kunnen zoeken. Wij zijn telefonisch elke werkdag bereikbaar van 8.00 tot 12.00 uur op telefoonnummer 0488-473366.
Huurtoeslag nodig?
Kijk op www.belastingdienst.nl
Heeft u een vraag?
Kijk bij Veelgestelde Vragen of mail naar info@wstvalburg.nl
Bezwaar maken tegen de huurverhoging?
Kijk voor meer informatie op www.woonbond.nl of www.huurcommissie.nl