U bent hier:  ›   ›  Huurverhoging 2018

Huurverhoging 2018

Per 1 juli 2018 passen wij de volgende huurverhogingen toe: 

 • Is uw inkomen lager dan € 41.056,- :
  - géén huurverhoging als u al 70% of meer dan 70% MRH betaalt
  - maximaal 1,4% als u nog geen 70% MRH betaalt
    (klik hier voor uitleg over MRH = maximaal redelijke huur)
 • Is uw inkomen hoger dan € 41.056,-: maximaal 2,4% huurverhoging
 • Is uw huur hoger dan € 710,68?
  Uw woning is dan geen sociale huurwoning maar een vrije sector huurwoning. De huurverhoging is voor u 1,4%.

Vóór 1 mei ontvangt elke huurder van ons een brief over de van toepassing zijnde jaarlijkse huurverhoging. In deze brief staat ook de huurspecificatie die nodig is voor het aanvragen van huurtoeslag. Bewaar de brief dus goed, hij wordt maar één keer verstrekt!

In de schuldsanering?

Wie in de schuldsanering zit en minder inkomen heeft dan € 41.056 ,- hoeft dit jaar geen huurverhoging te betalen. Maar let op: u moet dit wel zelf aan ons doorgeven en bij ons aantonen! Doet u dit niet, dan wordt de huurverhoging automatisch toegepast.

Bezwaar maken

Heeft u het schriftelijke huurverhogingsvoorstel van ons ontvangen, maar bent u het niet eens met de verhoging?
Dan kunt u bezwaar maken. Bezwaar maken moet altijd schriftelijk en het bezwaarschrift moet uiterlijk 30 juni bij ons binnen zijn. In de Huurkrant 2018, die u vindt bij de brief met het huurverhogingsvoorstel, staat uitgelegd hoe u bezwaar kunt maken. Ook op de websites www.woonbond.nl en www.huurcommissie.nl vindt u hierover meer informatie.
Heeft u voor 30 juni géén bezwaarschrift ingediend, maar betaalt u de nieuwe huurprijs niet? Dan sturen wij u nogmaals de aanzegging voor de huurverhoging. U heeft dan nog de mogelijkheid om zelf vóór 1 november 2018 de Huurcommissie te verzoeken een uitspraak te doen over de redelijkheid van de voorgestelde huurverhoging.

Niet vergeten: pas uw automatische incasso aan

Denkt u eraan per 1 juli 2018 het juiste bedrag te betalen? Als u een automatische incasso heeft bij uw bank of een vast bedrag in internet bankieren, vergeet dan niet dit aan te passen!

Heeft u een vraag?
Kijk bij Veelgestelde Vragen of mail naar info@wstvalburg.nl
Bezwaar maken tegen de huurverhoging?
Kijk voor meer informatie op www.woonbond.nl of www.huurcommissie.nl