U bent hier:  ›   ›  Dorpsinformatie

Dorpsinformatie

Wij verhuren woningen in 7 dorpskernen in gemeente Overbetuwe: Zetten, Herveld, Andelst, Valburg, Oosterhout, Slijk-Ewijk en Heteren. Als woningcorporatie vinden wij het belangrijk om actief bij te dragen aan vitale en leefbare dorpen. Dat sluit ook aan bij ons motto "SamenGoedWonen". Onder andere door in gesprek te blijven met bewoners, dorpsraden en maatschappelijke organisaties houden we voeling met wat er leeft en speelt in de dorpen waarin wij werken.

Zetten

Zetten is van oudsher bekend als centrum voor zorg en onderwijs. Het Zetten van nu telt ongeveer 5000 inwoners en heeft veel voorzieningen, waaronder een gevarieerd en aantrekkelijk winkelaanbod, een middelbare school, drie lagere scholen, diverse zorgvoorzieningen en een treinstation. Samen met de ligging aan de A15 zorgt dit voor een goede bereikbaarheid. In de landelijke omgeving van Zetten is het fijn wandelen en fietsen.

Zetten levendig, verbonden en duurzaam
Vanuit een burgerinitiatief zijn plannen gemaakt om Zetten in 2025 “Levendig, verbonden en duurzaam” te laten zijn. Dat gaat over wonen, werken, gezondheid en welzijn, onderwijs, sport, winkels, boodschappen en vrije tijd. Deze plannen zijn verwoord in de Visie op Zetten in 2025 die op 29 november 2017 is gepresenteerd aan het dorp en de politiek. 
Woonstichting Valburg heeft bijgedragen aan deze visie omdat wij een leefbaar Zetten, aantrekkelijk om in te wonen en te werken, belangrijk vinden. Zo’n 60 vrijwilligers zijn aan de slag gegaan met de plannen, ondersteund door de HAN Krachtige Kernen. Lees hier meer over de samenwerking met de HAN. In het voorjaar van 2019 is het DNA van Zetten vastgelegd. 

Herveld & Andelst

Andelst telt zo'n 2000 inwoners. Het dorp ligt heel dicht tegen Herveld aan en wordt daarom vaak in één adem met Herveld genoemd. Het ruim 3000 inwoners tellende Herveld bestaat eigenlijk uit 2 kernen: Herveld-Noord en Herveld-Zuid. De oudste kern is Herveld-Zuid, met een mooie middeleeuwse Hervormde Kerk uit de 13e eeuw. Herveld-Noord ontwikkelde zich in de 19e eeuw en heeft nu de meeste voorzieningen, waaronder winkels, een huisartsenpost, twee basisscholen, Dorpshuis De Hoendrik en Zorgcentrum De Hoge Hof. Daarnaast kennen Herveld en Andelst een rijk verenigingsleven, wat het tot gezellige en levendige dorpen maakt.

Valburg

Valburg telt zo’n 1800 inwoners en kent een actief verenigingsleven. Het rustige dorp heeft verschillende voorzieningen zoals een lagere school, een kleine supermarkt, diverse sportmogelijkheden en enkele kleine winkeltjes. Voor overige voorzieningen is Valburg gericht op het dichtbij gelegen Elst (ca. 5 km). In deze levendige plaats kunnen inwoners terecht voor diverse zorgvoorzieningen en scholen, een uitgebreid winkelaanbod, gezellige terrassen, eetgelegenheden en een treinstation.

Oosterhout

Het Betuwse Oosterhout is in 1996 in het kader van de Waalsprong, de uitbreiding van Nijmegen naar de overzijde van rivier De Waal, gedeeltelijk overgegaan naar gemeente Nijmegen. Hierdoor behoort Oosterhout gedeeltelijk tot gemeente Nijmegen en gedeeltelijk tot gemeente Overbetuwe. Samen met Oosterhoutse partijen werken wij aan ideeën voor een Oosterhouts' dorpshart. 
Lees hier meer over Hart voor Oosterhout. 
De woningen van Woonstichting Valburg liggen allemaal in het Overbetuwse Oosterhout, een vriendelijke dorpskern met zo’n 2500 inwoners. De meeste voorzieningen voor boodschappen, onderwijs, gezondheidszorg en sport liggen in de Waalsprong. En wie in het landelijke Oosterhout niet vindt wat hij of zij zoekt: Nijmegen ligt om de hoek en is per fiets, auto en openbaar vervoer snel bereikbaar.

Slijk-Ewijk

Dit landelijke dorp met zo’n 500 inwoners is een klein pareltje gelegen achter de dijk van rivier De Waal. De voorzieningen zijn beperkt, maar voor wie van rust en natuur houdt is het een heerlijke plek om te wonen.

Heteren

Heteren was tot 2001 een zelfstandige gemeente. Na 2001 werd Heteren bij de fusiegemeente Overbetuwe gevoegd. Het dorp heeft ruim 5000 inwoners. Woonstichting Valburg verhuurt in Heteren 38 seniorenappartementen die liggen naast het zorgcentrum Liefkenshoek. Wie op zoek is naar een andere huurwoning in Heteren kan terecht bij onze collega-corporatie Woonstichting Heteren.

Wist u dat wij comfortwoningen hebben voor 60-plussers?
En dat 60-plussers voordelen hebben bij verhuizen?
Met onze samenwerkingspartners werken wij aan
Samen Goed Wonen