U bent hier:  ›   ›  Urgentie aanvragen

Urgentie aanvragen

Bevindt u zich in een noodsituatie en heeft u met spoed een woning nodig? Dan kunt u bij ons urgentie aanvragen. Urgentie houdt in dat u binnen 6 maanden van ons een woning aangeboden krijgt. Voor het aanvragen en toekennen van urgentie gelden de volgende regels:

  • U zit in een noodsituatie die u niet zelf heeft veroorzaakt, die u niet heeft kunnen voorkomen en die u niet zelf binnen 6 maanden kunt oplossen.
  • Door de noodsituatie is een onhoudbare huisvestingssituatie ontstaan en heeft u snel andere huisvesting nodig.
  • U staat bij ons ingeschreven als woningzoekende.
  • De noodsituatie is ontstaan in een van de dorpen waarin wij werkzaam zijn. Is de noodsituatie ontstaan in een plaats waar wij geen huizen hebben? Dan moeten er zwaarwegende en aantoonbare redenen zijn voor het urgent vinden van huisvesting in een van onze dorpen.
  • De urgentie vervalt als blijkt dat deze op grond van onjuiste informatie is toegekend.
  • Na toekenning van urgentie: acceptatie van professionele begeleiding als dat door Argonaut wordt geadviseerd.
    Het weigeren van de begeleiding kan er toe leiden dat u niet in aanmerking komt voor een woning.
  • Na toekenning van urgentie: aanbieding van een specifiek geschikte woning.

Hoe het werkt:

Stap 1: U maakt met ons een afspraak voor een persoonlijk gesprek. In dit gesprek proberen we samen uw situatie zo helder mogelijk in beeld te brengen.

Stap 2: Wij schakelen Argonaut Advies in: het afgeven van urgentieverklaringen doen wij niet zelf maar hebben wij ondergebracht bij deze onafhankelijke instantie. Eventuele medische en/of psychosociale urgentie wordt door Argonaut onderzocht. In samenspraak met ons kunt u hiervoor een afspraak maken met Argonaut. Meer informatie over Argonout Advies kunt u hier downloaden.
Let op: het advies van Argonaut is niet gratis: u betaalt € 186,83 rechtstreeks aan Argonaut, voorafgaand aan het gesprek dat u met Argonaut heeft. 

Stap 3: U ontvangt van Argonaut binnen 2 weken na het gesprek een rapport.
Daaruit blijkt of u urgentie krijgt of niet. Met dit rapport komt u weer bij ons. Als u urgentie heeft zullen wij u binnen 6 maanden een woning aanbieden. Deze mag u 1 keer weigeren. Als u een 2e woningaanbod weigert dan vervalt de urgentie.

Voor speciale situaties, waarin deze urgentieprocedure niet voorziet of waarbij toepassing leidt tot resultaten die strijdig zijn met de bedoelingen van deze regeling, kan door ons worden afgeweken. Van de afwijking wordt een rapportage gemaakt die wordt gefiatteerd door de directeur.

Niet tevreden over hoe wij gehandeld hebben?
In onze klachtenprocedure leest u wat u kunt doen
Heeft u een vraag?
Kijk bij Veelgestelde Vragen of mail naar info@wstvalburg.nl