U bent hier:  ›   ›  Urgentie aanvragen

Urgentie aanvragen

Bevindt u zich in een noodsituatie en heeft u met spoed een woning nodig? Dan kunt u bij ons urgentie aanvragen. Urgentie houdt in dat u binnen 6 maanden van ons een woning aangeboden krijgt. Voor het aanvragen en toekennen van urgentie gelden de volgende regels:

  • U zit in een noodsituatie die u niet zelf heeft veroorzaakt, die u niet heeft kunnen voorkomen en die u niet zelf binnen 6 maanden kunt oplossen.
  • Door de noodsituatie is een onhoudbare huisvestingssituatie ontstaan en heeft u snel andere huisvesting nodig.
  • U staat bij ons ingeschreven als woningzoekende.
  • De noodsituatie is ontstaan in een van de dorpen waarin wij werkzaam zijn. Is de noodsituatie ontstaan in een plaats waar wij geen huizen hebben? Dan moeten er zwaarwegende en aantoonbare redenen zijn voor het urgent vinden van huisvesting in een van onze dorpen.
  • De urgentie vervalt als blijkt dat deze op grond van onjuiste informatie is toegekend.
  • Na toekenning van urgentie: acceptatie van professionele begeleiding als dat door JPH Consult wordt geadviseerd.
    Het weigeren van de begeleiding kan er toe leiden dat u niet in aanmerking komt voor een woning.
  • Na toekenning van urgentie: aanbieding van een specifiek geschikte woning.

Hoe vraagt u urgentie aan:

Stap 1: U maakt met ons een afspraak voor een persoonlijk gesprek. In dit gesprek proberen we samen uw situatie zo helder mogelijk in beeld te brengen. Als wij vinden dat uw situatie urgent is, sturen wij u door naar onze samenwerkingspartner JPH-consult. Vinden wij u niet urgent, dan sturen we u niet door en kunt u geen urgentie krijgen.

Let op: Neem altijd éérst contact met ons op! Ga niet zomaar op zoek naar (internet)partijen die aanbieden om het aanvraagproces voor urgentie van u over te nemen. Dit levert u geen tijdswinst op maar bezorgt u wel extra kosten: u betaalt de tussenpartij een bedrag voor het overnemen van het aanvraagproces. Dit bedrag komt bovenop de normale kosten van een urgentie aanvraag. Dien uw urgentie aanvraag daarom altijd zélf bij ons in.

Stap 2: JPH-consult, een onafhankelijke instantie, verzorgt voor ons het afgeven van urgentieverklaringen. JPH-consult onderzoekt of er in uw situatie sprake is van eventuele medische en/of psychosociale urgentie. Dat doen ze alleen als wij u hebben doorgestuurd: u kunt dus niet op eigen initiatief een urgentieverklaring bij JPH-consult aanvragen. Klik hier voor meer informatie over JPH Consult en het aanvraagformulier. Ook goed om te weten: de kosten van het onderzoek zijn voor uw eigen rekening. Vanaf januari 2025 gaan die omhoog naar €300 Lees hier meer over de kosten. Het is eventueel mogelijk het onderzoek op kantoor van Woonstichting Valburg te laten plaatsvinden.

Stap 3: U ontvangt van JPH consult binnen 2 weken na het onderzoek uit stap 2 een rapport. Daaruit blijkt of u urgentie krijgt of niet. Met dit rapport komt u weer bij ons. Als u urgentie heeft zullen wij u binnen 6 maanden een woning aanbieden. Deze woning moet u accepteren, bij weigering vervalt de urgentie. De urgentie vervalt ook als u afwijkt van de in stap 1 t/m 3 beschreven procedure. 

Onvoorzien

Voor speciale situaties, waarin deze urgentieprocedure niet voorziet of waarbij toepassing leidt tot resultaten die strijdig zijn met de bedoelingen van deze regeling, kan door ons worden afgeweken. Van de afwijking wordt een rapportage gemaakt die wordt goedgekeurd door de directeur.

Niet tevreden over hoe wij gehandeld hebben?
In onze klachtenprocedure leest u wat u kunt doen
Heeft u een vraag?
Kijk bij Veelgestelde Vragen of mail naar info@wstvalburg.nl