U bent hier:  ›   ›  Wonen & Zorg

Wonen & Zorg

Voor de verhuur van bijzondere woonvormen werken wij samen met instellingen op het gebied van wonen en zorg. Te denken valt bijvoorbeeld aan Stichting Philadelphia Zorg voor woningen voor mensen met een licht tot matig verstandelijke beperking. De aanbiedingen en verhuringen van deze woningen worden soms door ons, maar soms ook door de betreffende instellingen zelf verzorgd. Hieronder leest u per instelling hoe het werkt.

Stichting Philadelphia Zorg

 • Stichting Philadelphia Zorg verhuurt woningen aan mensen met een licht tot matig verstandelijke beperking.
 • De woningen liggen aan De Grip in Zetten. Lees meer in deze informatiefolder.
 • Het aanbod en de verhuring van deze bijzondere woningen wordt geheel verzorgd door Philadelpia zelf.
 • Kijk voor meer informatie op www.philadelphia.nl  

Stichting De Loohof

 • De 48 senioren-woningen aan De Loohof in Zetten zijn eigendom van De Protestants Christelijke Stichting voor huisvesting en verzorging van bejaarden in de gemeente Overbetuwe.
 • Ze liggen dicht bij het winkelhart van Zetten en Loohof-bewoners kunnen gebruik maken van de “Huiskamer” van het Ontmoetingscentrum De Loohof. Hier kunnen zij samen zijn met andere bewoners, koffie drinken, eten, aan activiteiten deelnemen etc.
 • Stichting De Loohof laat haar woningen door ons verhuren.
 • Er geldt een apart inschrijfsysteem waarop ons woningzoekendenreglement met puntensysteem van toepassing is. Vanaf de datum van inschrijving krijgt u per volle maand 5 punten.
 • De woningen gaan met voorrang naar woningzoekenden ouder dan 65 jaar en met een ciz-indicatie. U kunt zich inschrijven vanaf 55 jaar. 
 • Omdat Stichting De Loohof van overheidswege niet gebonden is aan de inkomens- en passendheidseis van de Minister, kunt u hier ook een woning huren als het inkomen boven de grens ligt. Bij de intake zult u wel de inkomensverklaring van de belastingdienst moeten overhandigen, evenals uw identiteitsbewijs, eventueel de verhuurdersverklaring en een uittrekstel uit de basisregistratie van uw gemeente (woonhistorie).
 • We adverteren op dezelfde wijze als met onze eigen woningen. De woningen worden toegewezen op basis van punten en in overleg met Stichting De Loohof.
Wist u dat wij comfortwoningen hebben voor 60-plussers?
En dat 60-plussers voordelen hebben bij verhuizen?
Met onze samenwerkingspartners werken wij aan
Samen Goed Wonen