Inkomens- en huurgrenzen per 1 januari 2017

Woningcorporaties moeten vrijkomende sociale huurwoningen toewijzen aan de doelgroep: mensen met lage inkomens.

Dat houdt in dat minstens 80% van de vrijkomende huurwoningen gaan naar huishoudens met een inkomen tot € 36.165,-.

De liberalisatiegrens (de grens die bepaalt of een woning in de sociale of vrije sector valt), blijft net als in 2015 en 2016 € 710,68. Dit bedrag is ook de maximale huurgrens om in aanmerking te kunnen komen voor huurtoeslag.