Inkomensverklaring


Inkomensverklaring verplicht!
Als u een woning van ons wilt huren, dan hebben wij een inkomensverklaring van u nodig. Tijdens het intake-gesprek vragen wij u hiernaar.  De inkomensverklaring is verplicht. Heeft u geen inkomensverklaring, dan kunnen wij de woning niet aan u verhuren. U loopt dan het risico dat wij de woning toewijzen aan een andere woningzoekende die wél een inkomensverklaring heeft!

Wat is een inkomensverklaring?
Een inkomensverklaring, voorheen IB60-verklaring genoemd, is een officiële  verklaring van de Belastingdienst met uw inkomensgegevens over een bepaald belastingjaar. De inkomensverklaring bevat de volgende gegevens:

  • uw naam en adres
  • naam- en adresgegevens van de Belastingdienst
  • het jaar waarover de inkomensverklaring wordt afgegeven
  • uw inkomensgegevens

Hoe aanvragen ?
U kunt de inkomensverklaring digitaal aanvragen via de Belastingdienst. U heeft de verklaring dan direct in huis.
Aanvragen via de (gratis) BelastingTelefoon, tel. 0800-0543, kan ook. Maar let op: Het duurt dan 5 werkdagen voordat u de inkomensverklaring in huis heeft! Houdt uw BSN-nummer bij de hand. De Belastingdienst stuurt de verklaring naar uw bij de Belastingdienst bekend zijnde adres.