Inloopavond Perronwoningen Zetten goed bezocht

Veel vragen en veel gespreksstof, maar vooral: een open gesprek met overwegend buurtbewoners over do’s en don’ts betreffende de Perronwoningen. Zie hier de opbrengst van een goed bezochte inloopavond.

Zeker, er waren kritische geluiden. Maar ook veel positieve suggesties voor verbeteringen. De locatie, de bewonersdoelgroep, de uitstraling van de woningen, het kwam allemaal voorbij.

Samen met de gemeente gaan we nu bekijken wat we met de input van deze avond kunnen doen.
We danken alle bezoekers voor hun input en we zullen via onze website snel berichten hoe we verder gaan met dit project. Wordt vervolgd!