Inschrijfduur niet altijd bepalend bij woningtoewijzing

Het is een misvatting dat woningen alléén worden toegewezen op basis van het aantal punten bij inschrijfduur. Ook andere factoren spelen een rol. In de eerste plaats moet het inkomen passend zijn. Daarnaast kunnen aanvullende voorrangsregels gelden, zoals het hebben van een zorgindicatie, een verhuisindicatie of voorrang voor 60-plussers die al een woning van ons huren. Dit wordt vermeld in de woningadvertentie op de website.

Uitleg 
Soms zijn mensen boos als een woning wordt toegewezen aan een ander. Maar wij kunnen altijd uitleggen waarom een woning wel of niet aan iemand is toegewezen. Heeft u daar vragen over? Neem dan contact op of kom langs, wij leggen het u graag uit!