U bent hier:  ›  Kan ik deze woning betalen?

FAQ

Categorie

Ik wil me inschrijven voor een huurwoning, wat moet ik doen?

Als u een woning van ons wilt huren, dan moet u bij ons ingeschreven staan als woningzoekende. Klik hier om u in te schrijven als woningzoekende. De inschrijving is gratis. U blijft ingeschreven staan zolang als u wilt, ook als u een woning van ons huurt.

Wat is een voorinspectie en een eindinspectie?

Als u de huur opzegt, komt onze opzichter binnen 1 week na de huuropzegging bij u langs voor een voorinspectie van de woning. Tijdens de voorinspectie kijkt de opzichter naar de staat van de woning: zijn er dingen kapot? Moet er iets vervangen worden? Of weggehaald misschien? De opzichter vertelt u bij de voorinspectie wat u zelf eventueel nog aan de woning moet doen voordat de huurovereenkomst wordt beëindigd.

Als er nog iets door u gedaan moet worden, bijvoorbeeld het weghalen van een schuurtje of het herstellen van een beschadiging, dan heeft u hiervoor nog tenminste drie weken de tijd. Aan het einde van de verhuurperiode, als uw woning leeg is, volgt dan de eindinspectie waarbij u uw sleutel in kunt leveren als alles door de opzichter in orde is bevonden.

Kan ik deze woning betalen?

Huurt u een woning van ons of gaat u een woning huren? Deze berekeningstool geeft een indicatie of de maandelijkse huur past binnen uw budget. Een handig hulpmiddeltje om te checken of u de huur van de woning makkelijk of moeilijk kunt betalen. 

Kan ik urgentie krijgen?

U kunt urgentie aanvragen als u zich in een noodsituatie bevindt en u met spoed een woning nodig heeft. Voor de beoordeling of u een urgentieverklaring krijgt gelden een aantal regels. Lees hier meer

Waarom betalen mijn buren minder huur?

Het komt soms voor dat buren een ander huurbedrag betalen voor hetzelfde huis. Wij begrijpen dat dit vragen oproept en leggen daarom graag uit waar deze verschillen door veroorzaakt worden.

Lang ergens wonen
De voornaamste reden waardoor huurverschillen ontstaan is eigenlijk hoe lang iemand ergens woont. De huurprijs heeft immers een relatie met de waarde van de woning. En doordat woningwaardes de afgelopen 40 jaar behoorlijk gestegen zijn, heeft dat ook effect op de huurprijzen. Daarbij zijn twee “mechanismes” van belang: de huurharmonisatie en het woningwaarderingsstelsel.

Het woningwaarderingsstelsel (WWS)
Voor sociale huurwoningen wordt de maximale huurprijs berekend via het woningwaarderingsstelsel (WWS). Het WWS is een puntenstelsel: verschillende woningeigenschappen, bijvoorbeeld aantal en grootte van kamers, grootte van de tuin, energielabel, de WOZ-waarde, een 2e toilet etc., worden gewaardeerd met punten. Zo komt de kwaliteit van de woning tot uitdrukking in de puntentelling. Daarbij geldt: hoe meer punten, hoe hoger de huur. Op de website van de Rijksoverheid of op de website van de Woonbond vindt u meer informatie. 

Huurharmonisatie
Pas als woningen vrij komen kunnen wij de huurprijs aanpassen aan wat de woning op dat moment volgens het WWS waard is. Dit heet huurharmonisatie.
Huurharmonisatie kan niet toegepast worden bij zittende huurders, ook niet als hun huurwoning in waarde is gestegen. De huur van zittende huurders mag alleen jaarlijks verhoogd worden met een wettelijk vastgesteld percentage. Huurharmonisatie mag wél toegepast worden als een huurcontract eindigt en er een nieuwe huurder komt. In de meeste gevallen gaat de huur dan omhoog, zodat deze beter past bij de waarde van de woning op basis van het WWS. Zo kan het dus gebeuren dat buren die al heel lang in een woning wonen een ander, vaak lager, huurbedrag betalen dan nieuwe bewoners.

Passend toewijzen
Sinds januari 2016 schrijft de wet voor dat woningcorporaties woningen passend moeten toewijzen. Passend betekent dat een woning moet passen bij het inkomen en het huishouden van een huurder. Anders gezegd: woningcorporaties moeten zorgen dat bewoners met een laag inkomen niet terecht komen in een te dure woning. Daardoor kan het voorkomen dat bij toewijzing van een huurwoning aan mensen met een laag inkomen de huurprijs moet worden verlaagd. Meer informatie over passend toewijzen vindt u op de websites van de Rijksoverheid, van de Aedes en van de Woonbond. 

Extra’s
Ook extra’s in of aan een woning kunnen tot huurverschillen leiden. Bewoners kiezen hier vaak zelf voor, bijvoorbeeld een 2e toilet op de badkamer of het aanbrengen van isolerende beglazing. Dat soort extra’s heeft meestal een huurverhoging tot gevolg. Ook hierdoor kunnen verschillen in huurhoogtes ontstaan voor eenzelfde type woning.

Ik heb een huurschuld. Wat nu?

Soms lukt het niet om de huur op tijd te betalen. Komt dit vaker voor, dan kan snel een huurschuld ontstaan. Trek alstublieft tijdig bij ons aan de bel, dan kunnen we samen naar een oplossing van uw betalingsprobleem kijken. Maak hiervoor een afspraak met één van de medewerksters van Team Wonen. Samen met u, de gemeente Overbetuwe en Forte Welzijn, overwegen we of we een betalingsregeling met u kunnen afspreken. U betaalt dan de achterstand in delen (termijnen genoemd) aan ons terug.

Wat is huursombenadering?

Elk jaar stelt de regering vast met welk percentage de huren voor sociale huurwoningen maximaal omhoog mogen. In 2019 was dat voor inkomens tot € 42.436,- maximaal 4,1% en voor inkomens vanaf € 42.436,- maximaal 5,6%. Voor 2020 zijn de definitieve bedragen en percentages nog niet vastgesteld.
Bij de toepassing van de huurverhogingspercentages gaan corporaties uit van de huursombenadering. In dit filmpje over de huursombenadering wordt uitgelegd wat dat inhoudt.

Wat is maximale huur ?

Rekening houdende met de huursombenadering, passen wij verschillende huurverhogingspercentages toe. Daarbij is de maximale huur van belang. De maximale huur is eenvoudig gezegd de hoogst mogelijke huur die voor een sociale huurwoning gevraagd mag worden. De maximale huur wordt berekend volgens een wettelijk vastgelegd puntensysteem. Lees meer over hoe dit werkt op de website van de Rijksoverheid of van de Huurcommissie

Wat is streefhuur?

De maximale huur die wij voor woningen mogen vragen wordt berekend volgens een wettelijk vastgelegd puntensysteem.
In ons huurprijsbeleid streven we naar huurprijzen die ca. 70% van de maximale huur bedragen. Dit noemen we de streefhuur. 

Ik ontving een tuininspectieformulier. Wat nu?

Als u een tuininspectieformulier van ons heeft ontvangen, betekent dit dat uw tuin niet op orde is. Het kan zijn dat wij dat zelf gezien hebben. Maar het kan ook zijn dat wij klachten hebben ontvangen. Op het tuininspectieformulier zijn de werkzaamheden aangekruist waarvan wij verwachten dat u die gaat uitvoeren. U heeft daarvoor twee weken de tijd. Daarna komen wij kijken of dit gebeurd is. Wie niets doet riskeert een boete en kosten voor het door ons inschakelen van een bedrijf. In deze informatiefolder over het tuinbeleid leest u meer over procedure.  

Ik sta ingeschreven als woningzoekende, wanneer ben ik aan de beurt?

Het is lastig om dit vooraf aan te geven. Bij het toewijzen van een woning volgen wij altijd de volgende stappen:  

Stap1: Eerst kijken we of het inkomen van een kandidaat passend is. Dat is wettelijk verplicht. Meer uitleg over passend toewijzen leest u hier.
Stap 2: Daarna kijken we of er nog andere voorwaarden van toepassing zijn en of u daar aan voldoet.
Als er andere voorwaarden zijn dan staan die altijd in de advertentie vermeld.

Stap 3: Tot slot kijken we naar de inschrijfduur.
Diegene die het langst staat ingeschreven nodigen we uit voor een intake-gesprek.

Nadat deze stappen zijn doorlopen, kan het soms tóch zo zijn dat de verhuring aan die persoon niet door gaat. Bijvoorbeeld omdat hij/zij zelf niet meer wil. Of omdat de benodigde informatie die de kandidaat zelf moet meenemen niet op orde is. Wij volgen dan opnieuw stap 1 t/m 3 en nodigen de volgende kandidaat uit.

Aantal reacties
Er is nog een reden waarom vooraf niet te zeggen is wanneer iemand aan de beurt is: we weten nooit hoe populair een woning is, hoeveel reacties er op de woning zullen komen. Want hoe meer reacties, hoe meer concurrenten, hoe meer inschrijftijd iemand nodig heeft om "eerste" te worden. Bent u de enige die reageert maar heeft u weinig inschrijftijd? Dan heeft u grote kans dat deze woning aan u toegewezen wordt. 

Hoe kom ik aan een inkomensverklaring?

Als u reageert op een te huur staande woning, dan vragen wij u het inkomen op te geven dat op de inkomensverklaring van de Belastingdienst staat. In deze download leggen wij u uit hoe u de inkomensverklaring bij de Belastingdienst kunt opvragen.