Kernwaarden


Huurders mogen van ons verwachten dat wij er samen met hen en onze samenwerkingspartners (gemeente, bedrijven, zorg- en welzijnspartijen) alles aan doen om huurders goed, betaalbaar en geschikt te laten wonen. En dat wij daarbij herkenbaar zijn op onze kernwaarden: samenwerkend, verbonden, duurzaam en handelend naar de menselijke maat.

Verbonden
Samenwerking
Duurzaam
Menselijke maat