Klachten


Als Woonstichting Valburg iets doet waarover u niet tevreden bent, dan is er sprake van een klacht. Dat kan bijvoorbeeld gaan over een reparatie of een onjuiste huurafschrijving. Maar het kan ook zijn dat u vindt dat u niet goed geholpen bent door een van onze medewerkers of een van de bedrijven die voor ons werken.

Klachtenprocedure
Als dat zo is, dan willen wij dat natuurlijk van u horen. Samen met u proberen we een oplossing te vinden. Lukt dat niet, dan is er sprake van een klacht.
U kunt dan gebruik maken van onze klachtenprocedure. Hierin is per soort klacht beschreven welke weg u kunt bewandelen.

Klachtencommissie Woningcorporaties
Huurcommissie
Buurtbemiddeling