Lagere energielast dankzij bijdrage Provincie Gelderland

45 Gelderse woningcorporaties investeren momenteel flink in een kwaliteitsverbetering van ca. 10.000 sociale huurwoningen in Gelderland. Woonstichting Valburg is er daar één van.

Project 59
Door een bijdrage van de provincie kunnen we nóg meer investeren in het duurzaam maken van woningen, zoals bijvoorbeeld in Project 59 in Zetten.

Positieve effecten
De investeringsimpuls van provincie Gelderland heeft veel positieve effecten: op de energierekening en het wooncomfort van bewoners, maar ook op de werkgelegenheid.

Klik hier voor meer informatie.