Leefbaarheid dorpen


Actief bijdragen aan de vitaliteit en leefbaarheid van de dorpen is voor ons een belangrijke doelstelling, aansluitend op ons motto “SamenGoedWonen”. Onder andere door in gesprek te blijven met dorpsraden, bewoners en maatschappelijke organisaties houden we voeling met wat er leeft en speelt in de dorpen waarin wij werken.

Zicht op Zetten
Hart voor Oosterhout