Nieuwbouw Zorgcentrum De Hoge Hof van de baan

Woonstichting Valburg en Stichting Samen Zorgen zijn tot de conclusie gekomen dat de bouw van een nieuw verpleeghuis niet haalbaar is. Financiële redenen liggen hieraan ten grondslag. De jaarhuur die Woonstichting Valburg moet vragen voor de nieuwe Hoge Hof ligt fors hoger dan Stichting Samen Zorgen kan opbrengen vanuit het beschikbare budget.

Gewijzigde wet- en regelgeving
Beide organisaties hebben de laatste paar jaar te maken gekregen met ingrijpende wijzigingen in de wet- en regelgeving. De financiële positie van Woonstichting Valburg is veranderd onder meer door de verhuurdersheffing en andere belastingen. Lees verder …