De plek van de Hoge Hof gaat een nieuwe periode van gebruik in. De Romeinen zaten er, in de Middeleeuwen werd er rechtspraak uitgeoefend en daarna vormde deze plek met een weiland de scheiding tussen Katholiek (Herveld) en Christelijk (Andelst). Huisarts Somford zag in de jaren 60 in dat dit een mooie locatie was voor een "bejaardenhuis", precies in het midden van Herveld en Andelst. "Want niet alles moet naar Zetten". En zo ontstond Zorgcentrum De Hoge Hof.

Wonen en zorg
Begin jaren 90 werd De Hoge Hof door Woonstichting Valburg uitgebouwd tot een plek waar wonen en zorg bij elkaar kwamen. Het Hofplein was de plek waar vele gezellige uurtjes werden doorgebracht. Dat duurde totaan de scheiding van wonen en zorg, een kleine 10 jaar geleden. Langer thuis wonen werd het motto en alleen als je zwaar zorgbehoevend was kon je nog "opgenomen" worden.

Nieuwe invulling
Zo ontstond de Andalhof en konden wij plannen maken voor een nieuwe invulling van de Hoge Hof: "gemengd wonen", voor senioren en beschut wonen voor 11 jong volwassenen, voor gezinnen, vooral sociale huur maar ook wat middenhuur. Dichtbij voorzieningen en dichtbij de Hoendrik, waar in plaats van op het Hofplein (alleen voor senioren) in de oude Hoge Hof het hele dorp elkaar kan ontmoeten.

Steen
Dokter Somford legde in de jaren 60 de eerste steen voor De Hoge Hof. Bij de start van de sloop op 7 februari jl. ontvingen de kinderen (twee dochters) van dokter Somford deze terug van wethouder Wijnte Hol en directeur Marc Jansen. Ter afsluiting van een episode van senioren verzorging.