Vóór 1 mei ontvangt u de brief over de jaarlijkse huurverhoging. Hierin staat welke huurverhoging u per 1 juli gaat betalen. Ook de opbouw van uw huur, de huursamenstelling, is in de brief opgenomen.
Hoeveel % huurverhoging u krijgt hangt af van uw gezamenlijk inkomen, hoeveel huur u al betaalt voor uw woning, en of uw woning een sociale huurwoning of een vrije sector huurwoning is. Voor meer uitleg daarover: ga naar deze pagina.

Wie het oneens is met de huurverhoging kan bezwaar maken. Dit moet altijd schriftelijk en het bezwaar moet vóór 1 juli bij ons binnen zijn. Meer informatie over hoe u bezwaar kunt maken leest u in de Huurkrant 2019, op www.woonbond.nl of op www.huurcommissie.nl.

Tegelijk met de brief over de huurverhoging ontvangt u een enquete van huurdersorganisatie Um 't Huus en de Woonbond. Klik hier voor meer informatie over deze enquete.