Goed nieuws! In 2021 hebben een aantal huurders recht op huurverlaging. Het gaat om huurders die een laag inkomen hebben in het peiljaar 2019 en die een huurprijs betalen hoger dan €633,25. In deze infographic ziet u snel of de eenmalige huurverlaging ook voor u geldt. U kunt ook een check doen op de website van de Rijksoverheid

Brief huurverlaging
Huurders die voldoen aan de voorwaarden krijgen van ons automatisch een huurverlaging. Zij ontvangen daarover vóór 1 april 2021 een brief. Daar staat in wat de nieuwe huur wordt die ingaat per 1 mei 2021. 

Inkomensdaling na 2019?
Had u ná 2019 een forse inkomensdaling en betaalde u meer dan €633,25 huur?  Dan heeft u misschien ook recht op eenmalige huurverlaging. U moet dat dan wel zelf bij ons aanvragen en daar een aantal gegevens voor aanleveren. Lees hier verder