Per 1 november kunt u zich alleen nog via onze website inschrijven als woningzoekende. Op dit moment wordt ons woningzoekendensysteem daar op aangepast. 

Wilt u zich inschrijven?
Nieuwe woningzoekenden kunnen zich vanwege de overgang van 24 t/m 31 oktober tijdelijk niet als woningzoekende inschrijven. Wij vragen hiervoor uw begrip. Per 1 november kunt u zich weer als woningzoekende inschrijven via onze website, 24 uur per dag en 7 dagen per week, zonder inschrijfkosten.

Staat u al bij ons ingeschreven?
Woningzoekenden die al bij ons staan ingeschreven en waarvan wij een e-mailadres hebben krijgen op 1 november een e-mail met inloginstructies. Woningzoekenden waarvan wij geen e-mailadres hebben krijgen een brief met het verzoek om hun e-mailadres aan ons door te geven zodat wij ook aan hen op 1 november een e-mail met inloginstructies kunnen sturen.