Jaarplan, prestatieafspraken, werkprocessen .. in onze tertaalrapportages volgen wij het verloop en de ontwikkeling. Wat gaat goed en is succesvol, wat heeft aandacht nodig, lopen we op schema of is bijsturing nodig. De eerste tertaalrapportage betrof de maanden januari t/m april, de tweede tertaalrapportage de maanden mei t/m augustus. Lees hier T2-2020, onze 2e tertaalrapportage