Maandag 13 december tekenden wij samen met de gemeente en huurdersorganisatie 't Klokhuis de Prestatieafspraken 2022-2025. Ook Vivare, Woningstichting Heteren en hun huurdersorganisaties tekenden deze afspraken. Dit jaar is ervoor gekozen om niet alleen afspraken te maken voor 2022 maar ook kaderafspraken voor een langere periode tot 2025. Meer weten? Open hier het document.