Huurders van 55 jaar of ouder met een verhuiswens opgelet!
Woont u in Gelderland en wilt u verhuizen naar een kleinere huurwoning? Dan kunt u bij Provincie Gelderland terecht voor ondersteuning: met advies en begeleiding door (gratis) verhuiscoaches en met maar liefst € 2000 verhuiskostenvergoeding als financiele tegemoetkoming. Lees hier of u voor deze mooie vergoeding in aanmerking komt.

Doorstroom
De provincie komt met de inzet van verhuiscoaches en de verhuisvergoeding gemeenten en woningcorporaties tegemoet in hun pogingen om ouderen te laten doorstromen naar kleinere, meer geschikte huurwoningen. De huurhuizen die ouderen daarmee achterlaten kunnen vervolgens weer bewoond worden door jonge gezinnen, bewoners in een andere levensfase die meer ruimte nodig hebben. Lees hier meer.