Per 1 oktober zijn de heer Ton Koudijs (voorzitter) en de heer Paul van Buul (huurderszetel) afgetreden als lid van de Raad van Commissarissen. Beide heren hebben hun volledige zittingstermijn (2 x 4 jaar) volgemaakt. Zij hebben het stokje doorgegeven aan hun opvolgers: de heer Arno Spekschoor en de heer Jaap Blok.
De Raad van Commissarissen (RvC) ziet toe op het functioneren van de Directeur-Bestuurder (DB) en de algemene gang van zaken binnen Woonstichting Valburg. Meer over de RvC van Woonstichting Valburg leest u hier.