Wordt u per 1 oktober 2020 ons nieuwe RvC-lid? 
Op 30 september 2020 verloopt de tweede termijn van dhr. Tonny Hermsen, één van de vijf leden van de Raad van Commissarissen. Hierdoor ontstaat een vacature voor een RvC-lid met Financiën als aandachtgebied. Benoeming van het RvC-lid vindt plaats op voordracht van de huurdersorganisatie, die nauw betrokken is bij de werving- en selectieprocedure. Klik hier voor meer informatie.