Schakel geen (online) bureau in voor het aanvragen van een uittreksel uit het bevolkingsregister van de gemeente! Doet u dit wel, dan loopt u grote kans dat u 2x kosten maakt: voor de bemiddeling van het bureau en voor het uittreksel zelf. En dat is helemaal niet nodig.

Uittreksel bevolkingsregister
Wie zich wil inschrijven voor een huurwoning moet een uittreksel uit het bevolkingsregister van de gemeente (BRP, Basisregistratie Personen) aanvragen. Dat kan rechtstreeks bij de gemeente, via de officiële gemeentelijke website of aan de gemeente-balie. Toch blijkt in de praktijk dat mensen die zo’n uittreksel nodig hebben, vaak via een zoekopdracht in Google terechtkomen bij bedrijven die dit voor ze kunnen regelen. Maar zo’n bureau is niet gratis en vraagt geld voor de bemiddeling. Bij de balie van het gemeentehuis moet vervolgens nog een keer betaald worden voor het uittreksel zelf.

VNG
De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft al een aantal keren met succes dergelijke bureaus/websites aangepakt, maar ze blijven opduiken. Ook het tv-programma KASSA heeft een item gemaakt over hun werkwijze om mensen hiervoor te waarschuwen. Wees dus alert als u een uittreksel gaat aanvragen!