De huurdersorganisatie van Woonstichting Valburg heeft besloten enkele wijzigingen toe te gaan passen in de samenstelling en werkwijze. De huurdersorganisatie gaat nieuwe bestuursleden werven en zoekt 5 tot 7 huurders van Woonstichting Valburg die deze functie op zich willen nemen. De Woonstichting gaat de huurdersorganisatie daarbij helpen door haar huurders te wijzen op deze vacatures in het bestuur. Deelname aan het bestuur geeft huurders de mogelijkheid mee te denken over belangrijke zaken zoals het sociale verhuurbeleid van de Woonstichting Valburg, de verduurzaming, het woningaanbod en huurderstevredenheid. De samenwerkingsafspraken tussen de huurdersorganisatie en de directie van de Woonstichting Valburg, die dateren uit 2011, worden in overleg vernieuwd en aangepast zodat de huurdersparticipatie goed kan plaatsvinden.

De Woonbond - een, landelijke, onafhankelijke belangenbehartiger voor huurders - zal de huurdersorganisatie adviseren bij de opbouw van het vernieuwde bestuur en het maken van goede samenwerkingsafspraken met de Woonstichting. Ook zal de Woonbond adviseren bij de introductie van nieuwe leden in het bestuur, zodat die goed op weg worden geholpen. Huurders die belangstelling hebben om het bestuur van de huurdersorganisatie te versterken kunnen contact leggen met bestuurslid Ron van Zoolingen per mail info@umthuus.nl of bellen via 06 53175946.