Per 1 oktober hebben we een nieuw lid in de Raad van Commissarissen: dhr. Wim Bruinenberg. Hij is de opvolger van Tonny Hermsen die vertrekt vanwege het einde van zijn 2e (en daarmee laatste) zittingstermijn.

Wim Bruinenberg is 61 jaar en komt uit Cuijk. Hij is benoemd op voordracht van onze huurdersorganisatie 't Klokhuis. Binnen de Raad van Commissarissen zal Wim belast zijn met de financiële portefeuille en de zorg/welzijnskant van ons werk. Hij heeft een zeer uitgebreide ervaring als toezichthouder en bestuurder, zowel in de zorg- en welzijnsector als in de corporatiesector.