Onze huisstijl


Met het ondernemingsplan 2011-2015 hebben we een veranderingsproces ingezet. Méér en nadrukkelijker dan voorheen leggen we het accent op bewoners en samenleving. We koersen op ‘thuis’: niet alleen de woning, de gestapelde stenen staan centraal, maar vooral de mensen in hun huis, buurt en dorp vormen het middelpunt.

Deze verandering moet in al onze uitingen zichtbaar zijn, zo ook in onze huis- stijl. De kleur van onze nieuwe huisstijl, Ruby Red, heeft zijn oorsprong in een typisch Betuws produkt: de fruitbloesem. De bloesem staat bovendien symbool voor ontwikkeling. In geval van de fruitbloesem de ontwikkeling naar een vrucht, en in ons geval voor ontwikkeling naar een permanente bijdrage aan de dorpskernen waarin we leven. Een toelichting op alle overige onderdelen waaruit onze huisstijl is opgebouwd vindt u in deze download.