U bent hier:  ›  Over Ons

Over Woonstichting Valburg

Een kleine corporatie, werkzaam in en betrokken bij 8 dorpen in Gemeente Overbetuwe, met korte lijnen naar huurders en woningzoekenden. Dat zijn wij. Ons werkgebied strekt zich uit over de dorpen Andelst, Hemmen, Heteren, Herveld, Oosterhout, Slijk-Ewijk, Valburg en Zetten. Ons woningbezit telt ca. 1.157 verhuureenheden, waaronder 4 woonwagens, 5 woonwagenstandplaatsen en 9 garageboxen. 

Sinds de oprichting op 8 februari 1980 staan wij garant voor sociale volkshuisvesting in ons werkgebied. In de onderstaande mini-documentaire vertelt oprichter Wim wenselaar over onze ontstaansgeschiedenis. 

Met een team van 13 mensen werken wij dagelijks aan samen goed wonen. Onze organisatie heeft een tweelagenstructuur. Directeur-bestuurder Marc P.C. Jansen is sinds 1 mei 2009 in functie voor 36 uur per week en geeft direct leiding aan 13 medewerkers. Per “team” is er een coördinator die de werkzaamheden in het team en tussen de teams afstemt. Een Raad van Commissarissen houdt toezicht op het functioneren van de Directeur-Bestuurder (DB) en de algemene gang van zaken binnen de woonstichting. Download hier onze statuten

Wist u dat wij comfortwoningen hebben voor 60-plussers?
En dat 60-plussers voordelen hebben bij verhuizen?
Met onze samenwerkingspartners werken wij aan
Samen Goed Wonen