U bent hier:  ›   ›  Koers

Onze koers

Voor het uitvoeren van onze missie hebben wij een 4-jarige route uitgestippeld in ons bedrijfsplan. We koersen op 3 hoofddoelen: Zorgen dat huurders tevreden zijn én blijven over hun woning. Zorgen dat onze woningen duurzaam betaalbaar blijven voor de mensen voor wie ze bedoeld zijn. En zorgen dat áls er dingen veranderen in een mensenleven, wij een geschikte woning kunnen blijven bieden. Hoe wij dat doen is te volgen in onze tertaalrapportages en de jaarverslagen.  

Prestatieafspraken

In samenwerking met gemeente Overbetuwe en de 2 collega corporaties in onze gemeente, maken wij jaarlijks afspraken over hoe wij bijdragen aan de ontwikkeling van goed wonen in onze dorpen. Deze afspraken zijn vastgelegd in de jaarlijkse prestatieovereenkomsten. 

Download hier de Prestatieovereenkomst 2020
Download hier de Prestatieovereenkomst 2019 

Wist u dat wij comfortwoningen hebben voor 60-plussers?
En dat 60-plussers voordelen hebben bij verhuizen?
Met onze samenwerkingspartners werken wij aan
Samen Goed Wonen