U bent hier:  ›   ›  Bedrijfsplan & prestatieafspraken

Onze koers

Voor het uitvoeren van onze missie volgen wij ons bedrijfsplan dat elke 4 jaar wordt bijgesteld. We koersen op 3 hoofddoelen: zorgen dat huurders tevreden zijn en blijven over hun woning. Zorgen dat onze woningen duurzaam betaalbaar blijven voor de mensen voor wie ze bedoeld zijn. En zorgen dat áls er dingen veranderen in een mensenleven, wij een geschikte woning kunnen blijven bieden.

In ons Strategisch Voorraadbeleid is vastgelegd hoe we deze doelen de komende 10 jaar vertalen in de bouw en techniek van onze woningen. Voorop staat dat wij woningen blijven bieden die aansluiten op de vraag. Nu én in de toekomst. In tertaalrapportages en het jaarverslag is te volgen wat wij hebben gedaan en geleerd om op koers te blijven.  

Prestatieafspraken

Voor de kortere termijn wordt onze koers mede bepaald door de afspraken die wij maken met gemeente Overbetuwe, huurdersorganisatie ‘t Klokhuis en collega-corporaties Vivare en Woningstichting Heteren. Deze prestatieafspraken worden jaarlijks vastgelegd in een prestatieovereenkomst die weergeeft hoe wij samen bijdragen aan de ontwikkeling van goed wonen in de Overbetuwse dorpen. Lees hier de Prestatieafspraken 2022-2025.

Wist u dat wij comfortwoningen hebben voor 60-plussers?
En dat 60-plussers voordelen hebben bij verhuizen?
Met onze samenwerkingspartners werken wij aan
Samen Goed Wonen