U bent hier:  ›   ›  Koers

Onze koers

Voor het uitvoeren van onze missie in de komende 4 jaar hebben wij een route uitgestippeld in ons bedrijfsplan. We koersen op 3 hoofddoelen: Zorgen dat huurders tevreden zijn én blijven over hun woning. Zorgen dat onze woningen betaalbaar blijven voor de mensen voor wie ze bedoeld zijn. En zorgen dat áls er dingen veranderen in een mensenleven, wij een geschikte woning kunnen blijven bieden.

Prestatieafspraken

In samenwerking met gemeente Overbetuwe en de 2 collega corporaties in onze gemeente, maakten wij afspraken over hoe wij bijdragen aan de ontwikkeling van goed wonen in onze dorpen. Deze afspraken zijn vastgelegd in de prestatieovereenkomst 2018.

Wist u dat wij comfortwoningen hebben voor 60-plussers?
En dat 60-plussers voordelen hebben bij verhuizen?
Met onze samenwerkingspartners werken wij aan
Samen Goed Wonen