U bent hier:  ›   ›  Klachten

Klachten

Als Woonstichting Valburg iets doet waarover u niet tevreden bent, dan is er sprake van een klacht. Dat kan bijvoorbeeld gaan over een reparatie of een onjuiste huurafschrijving. Maar het kan ook zijn dat u vindt dat u niet goed geholpen bent door een van onze medewerkers of een van de bedrijven die voor ons werken.

Klachtenprocedure
Als dat zo is, dan willen wij dat natuurlijk van u horen. Samen met u proberen we een oplossing te vinden. Lukt dat niet, dan is er sprake van een klacht. U kunt dan gebruik maken van onze klachtenprocedure. Hierin is per soort klacht beschreven welke weg u kunt bewandelen.

Klachtencommissie Woningcorporaties
Heeft u onze klachtenprocedure doorlopen en bent u het oneens met de manier waarop uw klacht door ons is afgehandeld ? Dan kunt u hierover contact opnemen met de Klachtencommissie Woningcorporaties. Deze onafhankelijke, externe commissie hoort betrokkenen en/of deskundigen en brengt onpartijdig advies uit. In het reglement van de Klachtencommissie leest u hoe het werkt.
Correspondentieadres: Klachtencommissie Woningcorporaties Arnhem en omstreken, Postbus 72 6800 AB Arnhem.
Telefoon: 085 - 1305923. E-mail: secretariaat@klachtencommissiearnhem.nl. Website: www.klachtencommissiearnhem.nl
In het Jaarverslag 2021 leest u meer over het werk van de Klachtencommissie. 

Huurcommissie
Als u dat wilt kunt u uw klacht na behandeling door de Klachtencommissie alsnog indienen bij de Huurcommissie. Bijvoorbeeld als u met ons een conflict  heeft over de huurprijs, het onderhoud of de servicekosten. U kunt dan de Huurcommissie om hulp vragen. De Huurcommissie adviseert en doet een uitspraak over de huurprijs en het onderhoud van huurwoningen. Op www.Huurcommissie.nl vindt u meer informatie.

Voor veel storingen kunt u zelf contact opnemen met reparatiebedrijven.
Bij 'reparaties' vindt u de telefoonnummers.
Niet tevreden over hoe wij gehandeld hebben?
In onze klachtenprocedure leest u wat u kunt doen