U bent hier:  ›   ›  Klachten

Klachten

Als Woonstichting Valburg iets doet waarover je niet tevreden bent, dan is er sprake van een klacht. Dat kan bijvoorbeeld gaan over een reparatie of een onjuiste huurafschrijving. Maar het kan ook zijn dat je vindt dat je niet goed geholpen bent door een van onze medewerkers of een van de bedrijven die voor ons werken.

Klachtenprocedure
Als dat zo is, dan willen wij dat natuurlijk van je horen. Samen proberen we dan een oplossing te vinden. Lukt dat niet, dan is er sprake van een klacht. Je kunt dan gebruik maken van onze klachtenprocedure. Hierin is per soort klacht beschreven welke weg je kunt bewandelen.

Klachtencommissie Woningcorporaties
Heb je onze klachtenprocedure doorlopen en ben je het oneens met de manier waarop je klacht door ons is afgehandeld ? Dan kun je hierover contact opnemen met de Klachtencommissie Woningcorporaties. Deze onafhankelijke, externe commissie hoort betrokkenen en/of deskundigen en brengt onpartijdig advies uit. In het reglement van de Klachtencommissie lees je hoe het werkt.
Correspondentieadres: Klachtencommissie Woningcorporaties Arnhem en omstreken, Postbus 72 6800 AB Arnhem.
Telefoon: 085 - 1305923. E-mail: secretariaat@klachtencommissiearnhem.nl. Website: www.klachtencommissiearnhem.nl
In het Jaarverslag 2021 lees je meer over het werk van de Klachtencommissie. 

Huurcommissie
Als je dat wilt kun je je klacht na behandeling door de Klachtencommissie alsnog indienen bij de Huurcommissie. Bijvoorbeeld als je met ons een conflict  hebt over de huurprijs, het onderhoud of de servicekosten. Je kunt dan de Huurcommissie om hulp vragen. De Huurcommissie adviseert en doet een uitspraak over de huurprijs en het onderhoud van huurwoningen. Op www.Huurcommissie.nl vind je meer informatie.

Voor veel storingen kunt u zelf contact opnemen met reparatiebedrijven.
Bij 'reparaties' vindt u de telefoonnummers.
Niet tevreden over hoe wij gehandeld hebben?
In onze klachtenprocedure leest u wat u kunt doen