U bent hier:  ›   ›  Missie en Visie

Missie & Visie

Onze Missie

Woonstichting Valburg zorgt voor goed verhuurbare woningen voor haar primaire doelgroep van lage inkomens in Oosterhout, Slijk Ewijk, Herveld, Andelst, Zetten, Heteren en Valburg en beheerst de kostenontwikkeling van deze woningen.

Onze Visie

In onze dorpen zal er altijd een bevolkingsgroep zijn die wisselende (maatschappelijke) ondersteuning nodig heeft. Onze samenleving kenmerkt zich door een goed, passend en onderling afgestemd aanbod van deze ondersteuning op de vlakken van wonen, welzijn en zorg. Deze aansluiting van vraag en aanbod draagt sterk bij aan goed en duurzaam leven en wonen in onze dorpen. Woonstichting Valburg neemt in deze samenleving verantwoordelijkheid voor de woningen voor huishoudens met de minste financiële middelen. Wij staan tussen onze doelgroep, weten wat hun kansen en bedreigingen zijn en zorgen voor een bij de vraag aansluitend en betaalbaar aanbod van huurwoningen. Wij gaan verantwoord om met de aan ons toevertrouwde maatschappelijke middelen en zetten deze in voor een duurzaam resultaat. Wij kunnen onze keuzes legitimeren. 

Met onze samenwerkingspartners werken wij aan
Samen Goed Wonen
Heeft u een vraag?
Kijk bij Veelgestelde Vragen of mail naar info@wstvalburg.nl