U bent hier:  ›   ›  Raad van Commissarissen

Raad van Commissarissen

Onze Raad van Commissarissen wordt vernieuwd. Wij verwachten de 5 nieuwe commisarissen in februari 2024 bekend te kunnen maken. Tot die tijd blijven de huidige RvC-voorzitter dhr. Van Heuven en RvC-lid mevr. Rovers in functie.

Voorzitter
Medio juni 2023 is de heer H.W. (Henk) van Heuven aangetreden als nieuwe voorzitter van de Raad van Commissarissen. Van Heuven heeft een groot deel van zijn loopbaan doorgebracht in de sector sociale huisvesting. Hij was o.a. (senior-)adviseur op de ministeries van Volkshuisvesting en Binnenlandse Zaken, senior-adviseur bij adviesbureau Berenschot, directeur van adviesbureau Atrive ( een adviesbureau dat vooral woningcorporaties als klanten heeft) en directeur van branche-organisatie Aedes. Daarnaast heeft hij diverse commissariaat- en directiefuncties vervult, zowel bij woningcorporaties als bij andere organisaties in het maatschappelijk middenveld (waaronder commissaris van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw).

Interim_RvC_voorzitter  MR_31102019-6_klein

Lid
Per 5 juli 2023 is Miranda Rovers aangetreden als lid van de Raad van Commissarissen. Miranda werkt al bijna 25 jaar voor woningcorporaties (en andere maatschappelijke organisaties), waarvan het grootste deel van de tijd als organisatieadviseur en interimmanager. Zij heeft verschillende toezichthoudende functies vervult en is op dit moment voorzitter van de Raad van Commissarissen van woningcorporatie G&O en lid van de raad van commissarissen van de Woningbouwvereniging voor Ambtenaren. Zij is verder voorzitter van het bestuur van het Nederlands Albert Schweitzer Fonds en voert visitaties uit bij woningcorporaties (gelieerd aan Cognitum).

Taken en bevoegdheden
De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het functioneren van de Directeur-Bestuurder (DB) en de algemene gang van zaken binnen Woonstichting Valburg. Daarnaast geeft de RvC gevraagd en ongevraagd advies. In een toezichtvisie geeft de RvC haar visie op waarom, waartoe en hoe zij toezicht houdt. 

De verdeling van taken en bevoegdheden tussen de directeur-bestuurder en de Raad van Commissarissen is beschreven in een mandaatregeling. De bezetting van de verschillende RvC-commissies en overleggen is omschreven in het document Functies en samenstelling commissies en overleggen. Voor haar functioneren heeft de RvC een Reglement opgesteld. Ter uitwerking van en in aanvulling op het Reglement en de Statuten heeft de RvC ook een Reglement voor de Selectie- en Remuneratiecommissie, een Reglement voor de Auditcommissie en een Reglement Vastgoedcommissie. Eens per jaar vindt een zelfevaluatie plaats. 

Niet tevreden over hoe wij gehandeld hebben?
In onze klachtenprocedure leest u wat u kunt doen
Met onze samenwerkingspartners werken wij aan
Samen Goed Wonen